UTRECHT - De politie ontruimt donderdagochtend het terrein rond een fort in Utrecht. Daar probeert de stichting Het Hof van Eden biodiversiteit in stand te houden. De gemeente Utrecht wilde de stichting weg hebben omdat er te veel dieren zouden rondlopen en de beesten bovendien verwaarloosd zouden worden. De rechtbank stelde de gemeente enkele maanden geleden in het gelijk.

De stichting had het terrein gratis in bruikleen gekregen van de gemeente, maar de rechtbank vond dat de gemeente de bruikleenovereenkomst mocht opzeggen omdat Het Hof van Eden zich niet aan de afspraken over het aantal dieren hield.

Bovendien heeft de stichting volgens de rechter niet meegewerkt aan inspectiebezoeken. Het belang van de gemeente om het fort als monument in stand te houden was voor de rechter doorslaggevend.

Ontruiming

Volgens een woordvoerder verloopt de ontruiming zonder problemen. Er lopen nog ongeveer honderd dieren rond, vooral kippen, eenden en ganzen. Grotere dieren als schapen zijn al eerder weggehaald.

De dieren worden op diverse plekken opgevangen, zoals kinderboerderijen. Bij de ontruiming is een veearts aanwezig. De verwachting is dat het enkele dagen duurt, voordat al het materiaal van de stichting is weggehaald.