DEN HAAG - De SGP en de Christenunie willen dat het kabinet de 'ronduit blasfemische' RVU-uitzending 'God bestaat niet' van de buis haalt. De Tweede-Kamerleden Van der Vlies en Slob dringen daarop aan in schriftelijke vragen aan premier Balkenende, minister Donner van Justitie en staatssecretaris Van der Laan van Cultuur en Media.

De christelijke fracties vinden dat in de uitzending "willens en wetens op een uiterst schandelijke manier de spot wordt gedreven met God en met het christelijk geloof".

Balkenende en Donner hebben volgens de fracties in het kader van de waarden- en normendiscussie opgeroepen tot een waardige en respectvolle houding tegenover mensen en verschillende geloofsgroepen. "Deze uitzending is hét voorbeeld van hoe het absoluut níet moet."