DEN HAAG - De Eerste Kamer is akkoord met de hoofdlijnen van het nieuwe zorgstelsel. Dat bleek dinsdag na afloop van het debat met minister Hoogervorst (Volksgezondheid) over de nieuwe zorgverzekeringswet en de Wet op de Zorgtoeslag. Hij wist de grootste bezwaren bij de senaat weg te halen.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Volgende week volgt nog een hoofdelijke stemming over de twee wetten, die nodig zijn om het nieuwe zorgstelsel volgend jaar in te laten gaan. Overigens moet er nog een wet worden goedgekeurd door zowel de Eerste als Tweede Kamer. Die zogenoemde invoeringswet ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer.

Geen grote chaos

De minister houdt er rekening mee dat er problemen ontstaan bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel, maar hij verwacht geen grote chaos. Het is Hoogervorst er alles aangelegen dat het goed gaat: "Als het niet goed gaat heb ik niet alleen politiek maar ook persoonlijk een probleem."

Het CDA dat aanvankelijk kritisch was, ontpopte zich als de beste verdediger van de plannen van de minister. Naast minister Hoogervorst verkeerden ook de ambtenaren die het debat bijwoonden in een jubelstemming. Al dertig jaar wordt er gesproken over één basisverzekering.

Basisverzekering

Het nieuwe zorgstelsel, dat op 1 januari 2006 moet ingaan, maakt een einde aan het verschil tussen de ziekenfondswet en particuliere verzekeringen. Iedereen moet verplicht een basisverzekering afsluiten.

De vergoedingen in die verzekering zullen vergelijkbaar zijn met het basispakket van de huidige ziekenfondsverzekering. De nominale premie bedraagt naar verwachting 1100 euro. Daarnaast is er een inkomensafhankelijke bijdrage die verplicht betaald wordt door de werkgever of de uitkeringsinstantie.

Toeslag

Mensen met lagere inkomens komen in aanmerking voor een zorgtoeslag die net als de huursubsidie maandelijks wordt uitgekeerd. De toeslag kan oplopen tot maximaal 425 euro voor een alleenstaande en 1200 euro voor een stel.

Daarnaast is het de bedoeling dat zorgverzekeraars meer gaan onderhandelen met artsen en ziekenhuizen over de prijs van behandelingen. Door marktwerking hoopt de minister de zorg betaalbaarder en efficiënter te krijgen.