DEN HAAG - Het CBR heeft dinsdag bij minister Peijs (Verkeer) het plan voor een vernieuwd rijexamen ingediend. De minister had daarom gevraagd om het grote aantal ongevallen onder beginnende bestuurders omlaag te brengen. In het nieuwe rijexamen tellen mentaliteit, zelfkennis en het vermogen om gevaar te herkennen zwaar mee.

Het CBR verwacht dat de rijopleiding door de grotere slaagkans even lang duurt als nu. Het nieuwe examen kan in de loop van 2007 voor het eerst worden toegepast. Duurder wordt de hele procedure wel: waarschijnlijk 6,5 procent.

Controle

In het eerste deelexamen, dat volgens het CBR al vrij vroeg in de opleiding plaatsvindt, moeten kandidaten laten zien dat zij de auto onder controle hebben en eenvoudige verkeerssituaties aankunnen. Ook de bijzondere verrichtingen (inparkeren, hellingproef, bochtje achteruit) worden geleerd.

Wie voor deelexamen 1 is geslaagd, mag opgaan voor het theorie-examen dat uit twee delen bestaat: toetsing van kennis en inzicht, en een nieuw deel gevaarherkenning.

Toets

Op driekwart van de rijopleiding vindt een toets plaats om te beoordelen hoever de leerling is gevorderd met de beheersing van complexe verkeerssituaties, mentaliteit en zelfkennis. Bij die weging speelt het logboek dat vanaf de start van de opleiding wordt bijgehouden, een belangrijke rol.

Tot slot moeten kandidaten in het tweede deelexamen aantonen, dat zij risico's bijtijds zien aankomen en op een veilige manier ingewikkelde verkeerssituaties weten op te lossen.