DEN HAAG - De onderhandelaars van CDA, LPF en VVD hebben een akkoord bereikt over de zetelverdeling in het nieuwe kabinet.

Minister van Integratie

Formateur Balkenende heeft dat donderdagavond bekendgemaakt. Het akkoord houdt in dat de nieuwe minister voor Integratie, die is toebedeeld aan de LPF, wordt ondergebracht op het departement van Justitie. Hij krijgt ook het asielbeleid in portefeuille. De post heet dan Vreemdelingenbeleid en Integratie. In het oorspronkelijke akkoord, dat door de LPF-fractie was verworpen, zat de minister van Integratie op het departement van Binnenlandse Zaken.

LPF krijgt extra staatssecretaris

Door deze verschuiving verdwijnt de VVD-staatssecretaris van Justitie. De VVD wordt hiervoor gecompenseerd met het staatssecretariaat voor Europese Zaken, dat volgens de eerdere afspraak naar de LPF zou gaan. De LPF krijgt toch een vijfde staatssecretaris, namelijk voor Landbouw. In de eerdere afspraken zou Landbouw geen staatssecretariaat krijgen.

Verdeling posten

De verdeling van de posten is nu als volgt. Het CDA levert de ministers voor Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Sociale Zaken, Onderwijs, Justitie en Landbouw en de staatssecretarissen voor Economische Zaken, Ontwikkelingssamenwerking, VROM, Defensie en VWS.

De LPF krijgt ministers voor Economische Zaken, VWS, Verkeer en Vreemdelingenbeleid en Integratie en staatssecretarissen voor Financiën, Cultuur en Media, Landbouw, Emancipatie en Openbare Orde.

De VVD-ministers worden verantwoordelijk voor Financiën, Binnenlandse Zaken, VROM en Defensie, en de VVD-staatssecretarissen voor Sociale Zaken, Onderwijs, Europese zaken en Verkeer.

/NIEUWSCDA-fractie akkoord over invulling postenBalkenende tikt LPF op de vingersLPF eist andere ministersposten