DEN HAAG - Eerwraak mondt in bijna de helft van de situaties uit in geweld, geregeld met dodelijke afloop. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van de politie Haaglanden en Zuid Holland-Zuid. Deze korpsen onderzoeken sinds oktober de omvang en verschijningsvormen van eerwraak. Bij eerwraak wordt een familielid gestraft voor het bezoedelen van de eer van de familie. De slachtoffers zijn zowel vrouwen als mannen.

Tussen oktober 2004 en maart 2005 bleek in 79 zaken de familie-eer een rol te spelen. Bij elf daarvan was er een dodelijke afloop, in 26 zaken was er sprake van geweld en in ongeveer dertig zaken werden mensen bedreigd met fysiek geweld of geestelijk onder druk gezet. Van de 79 zaken speelde 43 procent zich af in Turks-Nederlandse kringen. In de andere zaken ging het om personen met een Afghaanse, Kosovaarse, Iraakse, Marokkaanse, Colombiaanse en Antilliaanse afkomst.

Verdonk

Minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) maakte maandag in een brief aan de Tweede Kamer melding van deze bevindingen. Het kabinet vindt de mogelijke omvang van eerwraak 'zorgwekkend'. In de brief kondigt Verdonk, ook namens haar collega's Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) en Ross (Welzijn), maatregelen aan om eerwraak steviger te bestrijden. De meeste waren al aangekondigd tijdens debatten.

Ook wijst Verdonk op een analyse van het Instituut voor veiligheids- en crisismanagement (COT) in twintig eerwraakzaken waarbij sprake was van ernstig of dodelijk geweld. Daaruit blijkt dat vroegtijdig en kundig ingrijpen in situaties waar eerwraak dreigt, leidt tot afname van die dreiging.

Signalen

In de meeste zaken bleken betrokkenen signalen af te geven, die interventies mogelijk maakten. In de helft van de situaties waarbij instanties werkelijk ingrepen, nam de dreiging af. Het succes van ingrijpen hangt af van de assertiviteit van slachtoffers en de inzet van professionals die de situatie goed kunnen inschatten. Het COT pleit voor meer deskundigheid bij instanties en een beter gebruik van bestaande bevoegdheden.

Verdonk kondigt aan dat er een protocol komt zodat de vrouwenopvang, politie en het Openbaar Ministerie effectiever om kunnen gaan met eerwraak. Daarnaast moeten er eind dit jaar genoeg noodplaatsen zijn voor opvang van vrouwen in een acute geweldssituatie. Verder trekt Verdonk 200.000 euro uit om minderheden zelf meer te betrekken bij de aanpak van eerwraak.