DEN HAAG - Mr. N. Steijnen, de advocaat van Slobodan Milosevic in Nederlandse rechtszaken, is maandag kwaad weggelopen uit een zitting van de Raad van Discipline van de Orde van Advocaten. Steijnen wilde dat de raad meteen tot inhoudelijke behandeling zou overgaan van de klacht van de ex-president van Joegoslavië tegen Steven Kay, de Britse advocaat die hem tegen zijn wil door het Joegoslavië-Tribunaal is opgedrongen. De raad wilde echter vooralsnog alleen praten over zijn bevoegdheid om de zaak in behandeling te nemen.

"Slobodan Milosevic heeft haast", wierp Steijnen tegen, aangezien "Kay klaarstaat om de verdediging te usurperen". De zitting in april, toen de rechters zonder de zieke Milosevic een kruisverhoor wilden laten afnemen, is volgens Steijnen slechts een 'proefballon' voor een proces in afwezigheid van de verdachte.

Steijnen beschuldigt griffier Hans Holthuis van het tribunaal van 'gelobby' bij de Raad om gedaan te krijgen dat de Raad zich aan de zaak 'onttrekt'. Holthuis had in een brief aan de Raad gewezen op de immuniteit van functionarissen van het tribunaal die is vastgelegd in de zetelovereenkomst tussen Nederland en de Verenigde Naties.

Onzorgvuldige uitspraken

Steijnen betoogde dat dit niet geldt voor tuchtrechtelijke procedures voor de Orde van Advocaten. Hij wijst op het precedent van prof. mr. M. Wladimiroff, die eerder dit jaar werd berispt omdat hij als 'amicus curiae' (vriend van het hof) in de Milosevic-zaak 'onzorgvuldige' uitspraken had gedaan in de pers.

Kay heeft overigens zelf al vergeefs alle mogelijke procedures doorlopen om van zijn benoeming af te komen. Steijnen uitte na de zitting in de wandelgangen van het Haagse Paleis van Justitie twijfels aan de oprechtheid van die pogingen.

vertragingstactiek

Steijnen beschuldigt de Raad van vertragingstactiek. De Raad zal pas op 5 september uitspraak doen over zijn bevoegdheid. Daarna kan pas een eventuele inhoudelijke behandeling volgen. Milosevic staat sinds februari 2002 voor het VN-hof in Den Haag terecht wegens genocide, misdaden tegen de mensheid en oorlogsmisdaden. Het is het eerste proces tegen een voormalig staatshoofd voor een VN-hof. Milosevic staat erop zich zelf te verdedigen in het marathonproces.