DEN HAAG - Nationale parlementen moeten blijven proberen hun invloed op Europese wetgeving te vergroten, ook al ligt de Europese grondwet nu in de prullenbak. Volgens Tweede-Kamervoorzitter Weisglas draagt meer invloed er toe bij dat de burger zich beter door het eigen parlement vertegenwoordigd voelt.

Weisglas maakte zijn opmerkingen maandag tijdens de bekendmaking van de officiële utslag van het raadgevend referendum over de grondwet van vorige week woensdag. De voorzitter zei graag nog een stap verder te willen gaan dan in de grondwet. Waar het verdrag het trekken van de zogeheten 'gele kaart' mogelijk maakt door een aantal nationale parlementen, pleitte hij voor invoering van een 'rode kaart'.