GENEVE - De Zwitsers hebben zondag voor de deelname van hun land aan het Schengen-verdrag gestemd. Dat betekent dat paspoortcontroles aan de Zwitserse grens voor inwoners van de Schengen-landen, waaronder Nederland, vanaf 2007 tot het verleden behoren.

Het voorstel van de regering haalde het met 54,6 procent. De Zwitsers moesten zich ook uitspreken over de vraag of homoseksuele stellen meer rechten moeten krijgen. Deze vraag werd door 58 procent van de kiezers met 'ja' beantwoord.

Gezien de uitslagen van de recente referenda over de Europese grondwet in Frankrijk en Nederland werd er vooraf aan getwijfeld of het voorstel over de deelname aan Schengen het zou halen. Commentatoren dachten dat de kiezers door de uitslag van het Franse en Nederlandse referendum makkelijker 'nee' zouden durven zeggen.

Economie

De Zwitserse coalitieregering wilde aansluiting bij de Schengenzone, omdat dit volgens haar de Zwitserse economie ten goede zal komen. Opener grenzen zullen de inkomsten uit toerisme doen toenemen en de toegang tot de Europese markt verbeteren.

Vorig jaar werden Zwitserse automobilisten onaangenaam verrast toen Duitsland zonder waarschuwing vooraf intensieve controles ging uitvoeren aan de grens. Terwijl Zwitsers normaal gesproken zonder meer mochten doorrijden, moesten zij nu in de file staan. Deze Duitse beleidswijziging veroorzaakte een aanzienlijke toename in de Zwitserse steun voor aansluiting bij de Schengenzone.