SCHIPHOL - Als Nederland de plannen voor een toelatingsregeling voor Antilliaanse probleemjongeren niet intrekt, stapt de Antilliaanse regering naar de rechter. Ook overweegt ze de voorstellen dan voor te leggen aan internationale instanties, zoals een commissie van de Verenigde Naties, die zich met de bescherming van de mensenrechten bezighouden.

Dat zei de Antilliaanse premier Ys zondag op Schiphol aan het begin van een bezoek aan ons land. De toelatingsregeling moet volgens hem helemaal van tafel, omdat die de mensenrechten schendt.

Den Haag wil de toestroom van kansarme en criminele Antilliaanse en Arubaanse jongeren naar Nederland beperken door te eisen dat ze zicht op werk of studie hebben als ze hier willen komen wonen.