DEN HAAG - Asielzoekers zijn wel crimineler dan autochtone Nederlanders en het gaat niet alleen om kleine delicten. Dat stelt een ambtenaar van Justitie in het door zijn ministerie uitgegeven tijdschrift Sec.

H. Willemse van de directie algemene justitiële strategie baseert zich op cijfers over moord en doodslag uit 1998. Hij stelt dat asielzoekers 36 keer vaker een levensdelict plegen dan autochtone Nederlanders. Het ging in 1998 om elf gevallen van moord of doodslag op een bevolkingsgroep van 50.000 asielzoekers.

Waar dat door komt vraagt om nader onderzoek, stelt de beleidsmedewerker die het artikel op persoonlijke titel schreef. Zelf noemt hij factoren die een rol kunnen spelen, zoals het grote aantal jonge mannen onder asielzoekers en de situatie waarin asielzoekers in Nederland leven. Andere factoren zijn mogelijk de geweldscultuur in het land van herkomst, de verminderde sociale controle en langdurig geweld dat sommige asielzoekers zelf hebben meegemaakt.

Staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) vond een uitgebreid overheidsonderzoek naar criminaliteit onder asielzoekers vorig jaar nog onnodig. Het onderwerp kwam toen in beeld, omdat een uitgelekt intern rapport van de Groningse politie aangaf dat asielzoekers crimineler waren dat de gemiddelde Groninger.

Inmiddels heeft de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek ingesteld, dat naar verwachting na de zomer klaar is. Vluchtenlingenwerk Nederland had daar om gevraagd.