DEN HAAG/LUXEMBURG - Minister Zalm van Financiën verwijst het jongste voorstel van EU-voorzitter Luxemburg voor een lagere contributie van ons land naar de prullenbak. Premier Balkenende laat zich er milder over uit: "We zitten nog midden in de onderhandelingen".

Zalm gaf vrijdag na afloop van de wekelijkse vergadering van de ministerraad te kennen niet tevreden te zijn over het voorstel. "Het is niet genoeg", aldus de vice-premier. Balkenende sprak over een "eerste stap in de goede richting." Hij herinnerde eraan dat Nederland de grootste "nettobetaler" is in de Europese Unie. Zalm vindt dat de Nederlandse bijdrage in lijn moet zijn met die van "andere lidstaten met eenzelfde welvaart."

Korting

Luxemburg presenteerde vrijdag nieuwe voorstellen voor de Europese begroting van 2007 tot en met 2013. Nederland zou vanaf 2007 kunnen rekenen op een korting op de bijdrage aan de Europese Unie van 350 tot 500 miljoen euro per jaar. Die korting zou gedurende zeven jaar gelden. Daarna dient Nederland opnieuw over een lagere EU-bijdrage te onderhandelen.

Groot-Brittannië krijgt in het voorstel verder een vaste korting van 4,5 miljard euro op zijn nettobijdrage aan Europa, in plaats van automatisch tweederde van de nettocontributie. Na een aanvankelijke bevriezing op dit niveau zou de korting zelfs verder naar beneden moeten gaan.

Nettobetalers

Naast Nederland zouden ook Duitsland en Zweden als grote nettobetalers een korting krijgen, die verloopt via een lagere afdracht van BTW aan de EU. Samen met Den Haag streven Berlijn en Stockholm echter naar een vast, permanent kortingssysteem op de EU-afdracht.

Het kabinet-Balkenende heeft van zo'n vast kortingsmechanisme de grootste prioriteit gemaakt in de begrotingsonderhandelingen. De hoge nettocontributie van Nederland aan de EU bleek woensdag ook één van de belangrijkste redenen te zijn voor veel stemmers om zich uit te spreken tegen de Europese grondwet.

Besluit

De Europese regeringsleiders moeten over twee weken een besluit nemen over de nieuwe begrotingstermijn. De kans op een akkoord lijkt echter klein. Niet alleen moeten de EU-leiders op hun top een oplossing zien te vinden voor de impasse over de grondwet, Londen blijft ook mordicus tegen een aanpassing van de Britse korting op de Europese contributie of een bevriezing daarvan.

De Luxemburgse premier en huidig EU-voorzitter Juncker waarschuwde vrijdag al voor een grote crisis in Europa als er geen akkoord komt over de EU-begroting.

Staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) reageerde vrijdag wel voorzichtig positief op het voorstel van Juncker. "Ze bewegen in de goede richting. We zullen het voorstel heel precies gaan bekijken."