DEN HAAG - Enkele speciale eenheden van politie en defensie gaan op in een nieuwe overkoepelende dienst. Deze zogeheten Dienst Speciale Interventies (DSI) komt in actie bij terreursituaties, grof geweld en in andere bijzondere gevallen. Ook gaat het budget voor alle bijzondere bijstandseenheden (BBE) samen omhoog van 900.000 euro jaarlijks tot bijna 4 miljoen euro.

Het kabinet heeft hiertoe vrijdag besloten op voorstel van de ministers Donner (Justitie), Remkes (Binnenlandse Zaken) en Kamp (Defensie). Doel is te komen tot een slagvaardiger organisatie waarin sneller kan worden besloten tot de inzet van speciale eenheden. Met de herziening van het stelsel van speciale eenheden volgt het kabinet een vertrouwelijk advies van professor C. Fijnaut en een rapport van het Openbaar Ministerie, politie en defensie.

Eenhoofdige leiding

De DSI gaat bestaan uit de BBE-Snelle Interventie Eenheid (BBE-SIE), een scherpschutterscapaciteit en een eigen staf met een eenhoofdige leiding. De DSI kan per situatie ook andere speciale eenheden aansturen, hoewel die onder de verantwoordelijkheid blijven vallen van de politie en Defensie. Het gaat dan om de Aanhoudings- en Ondersteuningseenheden (AOE) van de politie en van deBrigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB), Koninklijke Marechaussee en de BBE-Mariniers.

De DSI kan worden ingezet na goedkeuring van de minister van Justitie en staat onder gezag van het Openbaar Ministerie. Als de marinierseenheid in actie moet komen, moet Donner wel eerst overleggen met zijn ambtgenoot op Defensie. De premier en de minister van Binnenlandse Zaken worden geïnformeerd.

Aansturing

Naast een eenduidige en snelle aansturing van de DSI, worden ook de procedures voor besluitvorming van de inzet van speciale eenheden simpeler gemaakt en worden eventueel wet- en regelgeving aangepast.

Ook kunnen de diensten de benodigde bewapening aanschaffen en moeten zij informatie beter uitwisselen tussen inlichtingendiensten, opsporingsdiensten en de eenheden. Verder kunnen zij met het viervoudige budget investeren in personele uitbreiding, expertise, bijscholing en opleiding.