DEN HAAG - De politie moet wapencontroles kunnen houden op perrons van de stations van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Ook wil het kabinet dat de marechaussee voortaan op het hele terrein van Schiphol preventief kan fouilleren. Tot nu toe mocht dat slechts in een beperkt deel van de luchthaven.

De ministerraad heeft vrijdag ingestemd met deze en andere maatregelen om het illegale bezit van wapens aan te pakken. De verantwoordelijke ministeries moeten de plannen voor de uitgebreidere controles nog bespreken met de NS en Schiphol, omdat het om particuliere terreinen gaat.

Fouilleren

Het kabinet zal een wetsvoorstel indienen om een en ander mogelijk te maken. De politie kan al preventief fouilleren in wijken, bij evenementen en bijvoorbeeld op snelwegen. De burgemeester heeft daarbij de bevoegdheid om gebieden aan te wijzen waar gecontroleerd kan worden.

De ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) onderzoeken ook of er een algemeen verbod moet komen op stiletto's en vlindermessen. De politie mag dergelijke messen nu in beslag nemen als de eigenaar niet aannemelijk kan maken dat hij het wapen bij zich mag dragen.

Snijvlakken

Ook de lengte van het lemmet en het aantal snijvlakken spelen daarbij een rol. De ministers bekijken of de eisen voor andere messen aangescherpt kunnen worden, zonder dat mensen die beroepsmatig messen bij zich hebben, zoals koks, daarvan de dupe worden.