DEN HAAG - Onenigheid tussen LPF-leider Herben en zijn Tweede-Kamerfractie heeft tot een crisis geleid in de kabinetsformatie. Tot grote ergernis van de beoogde coalitiepartners CDA en VVD is Herben, die formateur Balkenende woensdag tot twee keer toe liet weten akkoord te zijn met de verdeling van de posten in het kabinet, even zo vaak teruggefloten door zijn eigen fractie.

Fractie is ontevreden

Een belangrijk deel van de LPF-fractie, onder wie vice-fractievoorzitter Hoogendijk, is ontevreden over de ministersposten die Herben heeft binnengesleept, maar staat nog wel steeds achter de partijleider.

De LPF zou Volksgezondheid, Economische Zaken, Immigratie en Integratie en Verkeer en Waterstaat krijgen; het CDA levert naast de premier de ministers van Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie, Onderwijs en Landbouw en de VVD die van Financiën, Binnenlandse Zaken, VROM en Defensie. De LPF-Kamerleden willen dat Herben alsnog inzet op Binnenlandse Zaken of Financiën.

"Veredelde Melkertbaan"

"We hebben drie en een halve portefeuille. Immigratie en Integratie is een veredelde Melkertbaan", verwoordde LPF-Kamerlid Van As het ongenoegen. "In vergelijking met de VVD komen wij er zeer bekaaid vanaf", vindt ook tweede vice-fractievoorzitter Varela.

Terug van vakantie

Donderdagmorgen gaat Herben de confrontatie aan met zijn bijna voltallige fractie. De leden worden teruggeroepen van vakantie om daarbij aanwezig te zijn. Als een meerderheid de roep om een 'zwaardere' ministerspost steunt, moeten de onderhandelingen, die woensdagmorgen nog leken te zijn afgerond, worden heropend.

Herben verwacht dat het zover niet zal komen. Met het staatssecretariaat van Binnenlandse Zaken, waar onder meer de politie onder zal gaan vallen, en de ministeries van Volksgezondheid en Immigratie en Integratie vindt Herben dat de LPF "op alle speerpunten belangrijke posten heeft gekregen". "Een heel goed resultaat. Ik zal de fractie laten zien dat alternatieven geen verbetering brengen voor ons", aldus Herben.

Ongenoegen over LPF

Het ongenoegen bij de VVD en het CDA over de LPF is zeer groot. Ze verwijten Herben een zigzagkoers te varen. "Je kunt niet als je akkoord bent gegaan, en dat breed uitdraagt, na overleg met je fractie nog eens een konijn uit de hoge hoed toveren", stelt een CDA'er. De onervaren Herben zou zijn even onervaren fractie veel beter in de hand moeten houden.

Zalm: "Het CDA zou ook eens kunnen bewegen"

VVD-leider Zalm reageerde cynisch op de grote problemen. "Er komt vast een kabinet. We zijn tot elkaar veroordeeld. Ik zit er ook niet voor mijn lol in. Dit is wat het volk heeft gewild." Hij legt de bal voor de oplossing bij het CDA en de LPF. "Ik heb er begrip voor dat de LPF-fractie dit niet accepteert. Het CDA zou ook eens kunnen bewegen."

Geen problemen bij VVD en CDA

De fracties van de VVD en het CDA buigen zich donderdag ook over het akkoord dat de onderhandelaars hebben bereikt. De verwachting is dat die zullen instemmen. CDA en VVD hopen dat Herben zijn fractie eveneens zal overtuigen, waarna beoogd premier Balkenende kan beginnen met de personele invulling van 'zijn' kabinet.

/NIEUWSLPF niet akkoord met verdeling ministers