DEN HAAG - Het kabinet wil het wetsvoorstel over de goedkeuring van de Europese grondwet intrekken. Dat heeft premier Balkenende donderdag geschreven aan de Tweede Kamer. De Kamer besloot donderdag om nog donderdagmiddag met premier Balkenende een debat te houden over het referendum over de grondwet. Herben (LPF) is blij dat de burgers niet gezwicht voor bangmakerij.

Bekijk video: Modem/ Breedband

In het debat gaf premier Balkenende aan dat hij een dialoog wil met de Nederlandse bevolking over Europa.

Burgerraad

Balkenende sluit zich aan bij een initiatief van de SP voor een brede maatschappelijke discussie over de toekomst van de Europese Unie. Ook de LPF en het CDA deden eerder voorstellen in die richting. Balkenende haalde een Canadees initiatief van de 'burgerraad' aan.

Kernenergie

Onduidelijk is nog hoe het debat er uit moet gaan zien. Begin jaren tachtig werd in Nederland een brede maatschappelijke discussie over kernenergie gevoerd onder leiding van een stuurgroep die door de regering was ingesteld.

Volgens Balkenende is de kloof tussen de Europese Unie en politici enerzijds en de burger anderzijds "zichtbaarder dan ooit". Dat heeft het referendum over de Europese grondwet volgens de premier aangetoond.

De premier zegde toe dat hij de boodschap van "minder grote woorden, geen sprongen vooruit zonder draagvlak en meer luisteren naar de burger" over zal brengen aan zijn Europese collega's.

Verwerpen

Een deel van de oppositie in de Tweede Kamer is er niet blij mee dat het kabinet het wetsvoorstel intrekt. GroenLinks, SP en christenunie wilden eigenlijk het wetsvoorstel behandelen om het zo volledig te kunnen verwerpen.

Maar PvdA-leider Bos en ChristenUnie-fractievoorzitter Rouvoet erkennen dat het kabinet zelf beslist of het een wetsvoorstel intrekt of niet. "De PvdA heeft daar begrip voor. Maar toch moet het parlement een eigen oordeel formuleren", aldus Bos, die het debat heeft aangevraagd.

Opstappen

De eenmansfractie Wilders heeft donderdag tijdens het debat in de Tweede Kamer over de Europese grondwet aangekondigd met een motie van wantrouwen te komen. Hij vindt dat het kabinet moet opstappen omdat het zich "volstrekt ongeloofwaardig heeft gemaakt."

Nederland

Volgens Wilders heeft de bevolking duidelijk uitgesproken dat Nederland niet het vetorecht moet opgeven bij belangrijke onderwerpen als immigratie. Bovendien vinden de Nederlanders volgens hem dat het geld, dat nu naar de Europese Unie gaat, beter in Nederland besteed kan worden aan de ouderenzorg.

"Dit kabinet had lak aan de terechte zorgen van de burgers. Zelden is de kloof tussen politiek en burger zo pijnlijk duidelijk geworden."

Weinig steun

GroenLinks-leider Halsema wilde ook minister Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing) bij het debat betrekken, maar zij kreeg te weinig steun voor dat verzoek. Overigens beslist het kabinet zelf met welke delegatie het verantwoording aflegt in de Kamer.

Balkenende neemt minister Bot (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Nicolaï (Europese Zaken) mee.

Dialoog

Premier Balkenende wil een dialoog met de Nederlandse bevolking over Europa. Hij erkent dat er veel onvrede is over de snelheid van de ontwikkelingen binnen de Europese Unie.

De premier zei dat hij begrip heeft voor de aarzelingen van de bevolking over de Nederlandse soevereiniteit en identiteit, en over de Nederlandse financiële bijdrage aan Brussel. "Dat verhaal is goed uit te leggen in Brussel", zei Balkenende.

Juncker

Hij heeft daarover al contact gehad met dienstdoend EU-voorzitter Juncker, voorzitter Barroso van de Europese Commissie en met de premiers Blair (Groot-Brittannië) en Rasmussen (Denemarken). Ook deze landen hebben het grondwettelijk verdrag nog niet geratificeerd.

Verlichte dictatuur

"De burgers hebben Europa gered van een verlichte dictatuur." Zo vatte Herben (LPF) de uitslag van het referendum over de Europese grondwet samen. Hij vindt dat Nederland en de Europese Unie niet langer de vraag uit de weg kunnen gaan "wat voor Europa ons voor ogen staat".

"Willen we een Europa van soevereine staten of koersen we aan op de Verenigde Staten van Europa ?", aldus Herben donderdag. Zonder een eensluidende visie op Europa heeft een grondwet geen enkele zin, zei Herben. Plannen om de Europese Unie uit te breiden moeten in de ijskast tot zo'n visie er is.

Bangmakerij

Hij vindt dat het referendum heeft blootgelegd dat de "kloof tussen politiek en burgers wijder is dan ooit". Herben had ook kritiek op de campagne zoals die door de overheid gevoerd is. "Gelukkig zijn de burgers niet gezwicht voor bangmakerij."