DEN HAAG - Niet alleen de jeugdzorg, ook artsen die wisten dat Savanna mishandeld werd waren nalatig. Signalen die wezen op kindermishandeling werden niet doorgegeven aan het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Volgens de richtlijnen van artsenorganisatie KNMG zou dat wel moeten. Dat blijkt uit een donderdag uitgelekt rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Bekijk video: Modem/ Breedband

De artsen meldden hun bezorgdheid wel bij de gezinsvoogd, maar stapten niet zelf naar het AMK. De inspectie oordeelt tevens dat de huisarts van Savanna's moeder zijn coördinerende rol onvoldoende vervulde. Andere betrokken hulpverleners in de zorg hadden te weinig deskundigheid over de problemen in het gezin de risico's daarvan.