DEN HAAG - Een nieuw extern onderzoek naar de doofpot bij de Koninklijke Landmacht over de val van Srebrenica heeft weinig zin. Dat blijkt uit een onderzoek van het consultancy bureau BMC in opdracht van minister De Grave (Defensie).
consultancy bureau BMC

Het bureau schrijft in een brief aan De Grave dat sinds het drama in Srebrenica inmiddels zeven jaar zijn verstreken en dat onweerlegbare bewijzen uit nader onderzoek naar verwachting niet naar boven zullen komen. Bovendien hebben de betrokkenen van toen geen van allen nog een leidende positie binnen de landmacht en zijn er inmiddels organisatorische lessen getrokken.

De Grave verzocht BMC onlangs te bekijken of een nader onderzoek naar de onwil bij de toenmalige landmachttop bij de informatievoorziening aan de bewindslieden nog nuttig zou kunnen zijn. Het bureau deed dat in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. De Grave heeft de bevindingen van het bureau doorgestuurd aan de Tweede Kamer.

Parlementaire enquêtecommissie

BMC suggereert dat de parlementaire enquêtecommissie Srebrenica wellicht beter nog eens in de doofpot kan duiken, omdat de commissie betrokkenen onder ede kan horen.

De onderzoekers van BMC spraken met prof. Blom, directeur van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) over de in het NIOD-rapport gebezigde term 'onwil'. Die sloeg op het gedrag van de landmachttop dat in de periode na het drama in Srebrenica (juli 1995) onwil vertoonde bij de informatievoorziening aan de bewindslieden. Onwil is door Blom niet in arbeidsrechtelijke of staatsrechtelijke zin gebruikt, maar kwam voort uit "uit een interpretatie van een historisch proces".

BMC stelt verder dat in een eventueel breder onderzoek kan worden bekeken of "in de structuur en cultuur van de Koninklijke Landmacht sprake is van een verankerde collectieve onwil tot informatieverschaffing." De Grave vindt dit niet nodig omdat de huidige leden van de defensietop het beleid van openheid en transparantie 'volledig steunen'.