DEN HAAG - Rechters in Nederland straffen de laatste jaren vaker, maar over het algemeen niet strenger. Wel bestraffen ze geweld, belediging van agenten en mensensmokkel nu meer en zwaarder.

Dat blijkt uit een analyse van de straffen sinds 1995 die in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) is gemaakt. De zorg om het geweld in de samenleving en agressie tegen overheidsdienaren hebben ertoe geleid dat het aantal straffen voor delicten als mishandeling, openlijke geweldpleging en belediging van agenten is verdubbeld. Ook zijn de straffen voor deze misdrijven iets hoger geworden.

Ook mensensmokkel, dat de afgelopen jaren fors is toegenomen, wordt vaker en bovendien ook zwaarder bestraft. Volgens het OM wijst dat laatste op een toename van grote zaken. Voor andere delicten zijn de straffen de afgelopen jaren niet omhoog gegaan, blijkt uit het onderzoek. Wel komt naar voren dat het aantal minderjaren dat straf krijgt sinds 1996 ruim de helft is gestegen.

De analyse toont ook aan dat de opkomst van de taakstraf een verschuiving heeft veroorzaakt. Het aantal lichte straffen (geldboetes tot 200 euro) en sepots door de officier van justitie is fors gedaald. De taakstraf, die in 1996 werd ingevoerd, lijkt daarvoor in de plaats te zijn gekomen. Vorig jaar zijn ruim 5500 taakstraffen opgelegd.

De onderzoekers stuitten op een bijzondere ontwikkeling in 2001. Vorig jaar blijkt de totale hoeveelheid straf en de gemiddelde strafhoogte met bijna 10 procent te zijn gestegen. Voor een deel is dit te verklaren door het aantal toegenomen straffen voor harddrugsdelicten. Volgens het OM is dit mogelijk het gevolg van de aanpak van drugskoeriers.