DEN HAAG - De Tweede-Kamerfractie van de Lijst Pim Fortuyn is woensdag nog niet akkoord gegaan met de verdeling van de ministers- en staatssecretarisposten in het aanstaande kabinet-Balkenende. LPF-leider Herben, die hierover woensdagochtend een akkoord bereikte met de onderhandelaars van CDA en VVD, maakte dat woensdag bekend na fractieberaad.

Vice-fractievoorzitter Hoogendijk noemde de formulering dat de fractie nog niet tevreden is "zachtjes uitgedrukt". Volgens hem is er nog geen "hoofdprijs" binnen. De fractie houdt vast aan de eis om in ieder geval een ministerspost op Financiën, Justitie of Binnenlandse Zaken binnen te slepen.

Hoogendijk is wel tevreden over de vijf staatsecretarisposten die de LPF zijn toebedeeld. Dat is immers evenveel als het CDA er krijgt en een meer dan de VVD. Omdat de verdeling van de ministersposten de fractie nog behoorlijk dwars zit, spreekt Hoogendijk echter van een "doekje voor het bloeden".

De LPF-fractie was woensdag nog niet volledig. Herben wil telefonisch de rest van de fractie consulteren en vervolgens conclusies trekken. De LPF-leider spreekt overigens niet meer van een onderhandelingsakkoord, maar van een onderhandelingsresultaat. "Dit is op dit moment het optimaal haalbare", verdedigde Herben de afgesproken verdeling.

"We gaan vrolijk verder. Ik heb nog tot donderdag 13.00 uur om te rapporteren aan formateur Balkenende", hield Herben de moed erin.

/NIEUWSCDA, LPF en VVD akkoord over verdeling