DEN HAAG - Premier Balkenende heeft maandag tijdens het jaarcongres van VNO-NCW de Nederlandse bevolking opnieuw opgeroepen woensdag voor de Europese grondwet te stemmen. De Nederlandse belangen worden met een 'jastem' het beste gewaarborgd, aldus de premier.

Binnenkort staat in de Europese Unie de meerjarenbegroting op het programma. Dan komt ook de Nederlandse afdracht aan de EU aan de orde. "Dat worden stevige onderhandelingen. Daarin sta je met een 'ja' een stuk sterker." Volgens Balkenende neemt Europa Nederland serieus, als Nederland Europa serieus neemt.

"Nee betekent dat ze over ons praten. Als wij voor stemmen praten wij mee!", zei Balkenende. Hij benadrukte opnieuw dat juist Nederland met zijn open economie baat heeft bij de grondwet.

Peilingen

Uit een peiling van het televisieprogramma Twee Vandaag blijkt een gapend gat tussen de voor- en tegenstemmers in Nederland. Van de 17.000 ondervraagden gaat 65 procent nee stemmen bij het referendum woensdag. Slechts 25 procent is van plan ja te gaan stemmen. Ongeveer 10 procent weet het nog niet. De opkomst zou onder het Twee-Vandaagpanel 78 procent zijn.

Volgens een onderzoek van TNS/NIPO is het aantal voorstanders van de Europese grondwet licht toegenomen. Volgens de enquête zal nu 42 procent van de mensen die zeker gaan stemmen voor het verdrag stemmen, 1 procent meer dan eind vorige week. Het aantal zekere neestemmers nam in de zelfde periode met 1 procent af van 59 naar 58 procent. In het onderzoek is het aantal weetnietstemmen buiten beschouwing gelaten.

Voorstemmers zijn vooral te vinden bij de achterban van de regeringspartijen CDA en VVD. De aanhang van de oppositiepartijen zijn in ruime meerderheid tegen het verdrag. De D66-kiezer lijkt het meest verdeeld door de grondwet.