DEN HAAG - Premier Balkenende kan met een Nederlands nee tegen de Europese grondwet in Brussel geen kant uit. Als hij de uiteenlopende verhalen van het neekamp in Brussel moet gaan bepleiten "sta ik voor gek". De minister-president zegt dit in een interview in het Algemeen Dagblad van zaterdag.

Volgens de premier is het tegenkamp te versplinterd om aan te geven wat het dan wel wil. "Marcel van Dam vindt deze grondwet niet democratisch genoeg. De christenunie wil een verwijzing naar de joods-christelijke traditie, waar een meerderheid van de Kamer tegen is. Nog weer anderen willen geen superstaat", somt de premier op.

Reputatie

Bovendien vindt Balkenende dat hij niet met een 'nee' kan aankomen in Brussel. "Buitenlandse leiders kennen Nederland als drager van de Europese integratie, als land dat altijd constructief en kritisch meewerkt in internationale instellingen. Die reputatie staat op het spel."

De premier verwijt de tegenstanders dat ze geen alternatieven aandragen en wijst nogmaals op de brede steun. "In de Tweede Kamer is 85 procent voor de grondwet. Vakbondsleiders, werkgevers, milieubeweging, ontwikkelingsorganisaties, jongerenclubs - allemaal voor!"