DEN HAAG - De LPF heeft de onderhandelingen over de zetelverdeling in het nieuwe kabinet dinsdag verder op scherp gezet nu de partij geen genoegen neemt met de voorgestelde verdeling van beoogd premier Balkenende.

Vastgelopen onderhandelingen

"Ik zie te weinig rek bij de twee partijen, zeker bij de VVD. De verdeling van de ministeries is niet naar mijn smaak", zei LPF-leider Herben dinsdag na de opnieuw vastgelopen onderhandelingen. Het overleg wordt woensdagmorgen voortgezet. CDA en VVD voelen er weinig voor Herben de door hem gewenste ministersposten te geven. Ze hopen de LPF tevreden te stellen met enkele 'zware' staatssecretariaten. De VVD, die maandag het voorstel van formateur Balkenende nog onvoldoende vond, accepteert dit nu wel.

"Probleemministeries"

In het voorstel van de CDA-formateur, dat nog steeds uitgangspunt is, zou de LPF de departementen Economische Zaken, Volksgezondheid, Immigratie en Integratie en Verkeer en Waterstaat krijgen. LPF-leider Herben heeft Balkenende en zijn medeonderhandelaars Zalm (VVD) en Van der Hoeven (CDA) dinsdag op aandrang van zijn eigen fractie duidelijk gemaakt dat dat onvoldoende is om recht te doen aan de positie van de LPF als op één na grootste partij. "We krijgen nu alle probleemministeries op ons bord", vindt Herben.

De LPF wil Financiën, Binnenlandse Zaken of Justitie binnenhalen. Deze departementen vallen in het voorstel van formateur Balkenende nog toe aan CDA en VVD. Herben zet vooral hoog in op Financiën, dat volgens hem een goede combinatie vormt met Volksgezondheid.

'Dreigement' Herben

Omdat de LPF voorlopig niet haar zin krijgt, zinspeelde Herben tijdens de gesprekken zelfs even op de mogelijkheid uit de kabinetsformatie te stappen en het toekomstige regeringsbeleid van CDA en VVD vanuit de Tweede Kamer enkel te 'gedogen'. Maar later benadrukte hij dat het "hoogst onwenselijk" is er nu uit te stappen.

Pittig

VVD-leider Zalm maakte na afloop van de onderhandelingen duidelijk het 'dreigement' van Herben niet echt serieus te nemen. "Het was meer een opmerking", zei Zalm. Balkenende benadrukte dat dergelijke uitlatingen van de LPF-voorman aan "de tafel van de informateur" thuishoren. CDA en VVD zijn geïrriteerd over de 'zigzagkoers' die Herben vaart. Hij had vanaf het begin duidelijk moeten maken welke ministersposten voor de LPF belangrijk zijn en moet ophouden gedurende de onderhandelingen de prioriteiten te verleggen, verluidt het in christen-democratische en liberale kringen.

Voor een breuk tussen de drie partijen is Balkenende niet bang: "Dat zou niet verstandig zijn en ik ga er op dit moment ook niet vanuit." Hij noemde de gesprekken van dinsdag "pittig, maar constructief".

/NIEUWSCDA en VVD ruziën over ministerpost