DEN HAAG - Nederland heeft te maken met een omvangrijke criminaliteit. Zeker als het gaat om lichtere vergrijpen als diefstal en vandalisme neemt ons land een koppositie in. Bij de verdeling van agenten houdt de politiek volgens het Openbaar Ministerie (OM) onvoldoende rekening met de verschillen tussen de misdaadniveaus in de regio's.

Het OM heeft de criminaliteitscijfers van Nederland laten vergelijken met die van negen andere landen: Denemarken, Canada, Australië, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zweden en de Verenigde Staten.

De vergelijking valt voor Nederland ongunstig uit. Zo scoort Nederland bijna tweemaal zoveel misdrijven per 1000 inwoners dan Oostenrijk en zit ons land ook beduidend boven de VS. Vooral op het gebied van lichte misdrijven als diefstal en vandalisme, bedreiging en vernieling van auto's springt Nederland er in negatieve zin uit.

Bij zwaardere misdrijven als woninginbraken en geweldscriminaliteit neemt Nederland een middenpositie in. Het aantal moorden in Amsterdam en Rotterdam is weer het hoogst van de onderzochte steden, op die in de VS na. Deze toppositie heeft Nederland vooral te wijten aan de vele liquidaties in het drugsmilieu.