DEN HAAG - De LPF heeft dinsdag haar eisen bij de verdeling van ministersposten flink opgeschroefd. De Tweede-Kamerfractie heeft haar leider Herben dinsdagmiddag de onderhandelingen bij formateur Balkenende ingestuurd met de eis minimaal Financiën, Justitie of Binnenlandse Zaken binnen te halen. Deze departementen vallen nu in het voorstel van Balkenende nog toe aan CDA en VVD.

Herben kondigde kort voor het overleg met Balkenende en zijn mede-onderhandelaars Zalm (VVD) en Van der Hoeven (CDA) aan dat hij bereid is het keihard te spelen. Zijn fractie zou hem hebben opgedragen meteen rechtsomkeert te maken als de LPF haar zin niet krijgt. "Ik wil het overleg in ieder geval schorsen als het muurvast blijft zitten", zei Herben.

Stuk lopen

De kabinetsformatie dreigt nu bij de verdeling van ministersposten nog stuk te lopen. De VVD liet maandag al weten niet te kunnen instemmen met de voorgestelde verdeling van Balkenende. De formateur had het CDA Algemene Zaken, Justitie, Onderwijs, Landbouw, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken toegewezen.

Verder zou de LPF Volksgezondheid, Economische Zaken, Integratie en Immigratie en Verkeer en Waterstaat krijgen en mocht de VVD rekenen op Financiën, Binnenlandse Zaken, VROM en Defensie.

Zalm

VVD-leider Zalm neemt geen genoegen met de hem toebedeelde departementen, omdat hij graag Onderwijs wil. Kort voor de onderhandelingen zei hij het sneu te vinden als de formatie nu nog zou mislukken. "Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het niet zover te laten komen", zei Zalm.

/NIEUWSCDA en VVD ruziën over ministerpost