DEN HAAG - De kabinetsformatie dreigt meer en meer in een impasse te komen doordat CDA noch VVD wenst in te schikken in de strijd om de ministersposten. Beide partijen willen kost wat kost het departement van Onderwijs en zijn niet van plan in te binden. Het CDA heeft deze post gereserveerd voor vice-fractievoorzitter Maria van der Hoeven, die ook als CDA-onderhandelaar bij de formatie optreedt.

Dinsdagmiddag komen de onderhandelaars opnieuw bijeen onder leiding van formateur Balkenende. Ingewijden zeggen geen aanwijzingen te hebben dat die dan een nieuw voorstel op tafel zal leggen. Ze spreken van een moeilijke situatie.

De problemen worden nog vergroot doordat een belangrijke VVD-kandidaat heeft afgehaakt. VVD-leider Zalm had thesaurier-generaal Van Dijkhuizen van Financiën aangezocht om hem als minister op te volgen op dit departement, maar de topambtenaar heeft laten weten geen belangstelling te hebben. Waarschijnlijk komt nu demissionair staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken in aanmerking voor Financiën.

Verdeling

Volgens het lijstje dat Balkenende maandag aan de onderhandelaars heeft voorgelegd zou het CDA Algemene Zaken, Justitie, Sociale Zaken, Buitenlandse Zaken, Onderwijs en Landbouw krijgen. Voor de VVD zou Financiën, Binnenlandse Zaken, VROM en Defensie zijn weggelegd. Voor de LPF resteert dan Economische Zaken, VWS, Verkeer en Waterstaat en het nieuwe ministerie voor Migratie en Integratie. Ontwikkelingssamenwerking zou onder de hoede van een staatssecretaris komen.

VVD-onderhandelaar Zalm vindt dat Balkenende met dit voorstel zijn eigen CDA teveel bevoordeelt. Maar CDA'ers wijzen erop dat zij bijna twintig zetels meer hebben in de Tweede Kamer en dus ook recht hebben op een zwaarder pakket.

Kritiek LPF

De LPF heeft ook wel kritiek op het lijstje van Balkenende, maar lijkt daar toch mee akkoord te kunnen gaan als ze voldoende wordt gecompenseerd bij de verdeling van de staatssecretarissen. Ze wil onder meer het staatssecretariaat van Justitie.

Volgens ingewijden heeft de LPF de econoom prof. Bomhof, die tot voor kort bekend stond als PvdA-aanhanger, naar voren geschoven als ministerskandidaat. Die zou de posten Economische Zaken of VWS willen bekleden. Ook ex-sportbestuurder Huibregtsen zou voor beide posten in beeld zijn. Ondernemer Joep van den Nieuwenhuyzen zou ondanks hardnekkige geruchten geen serieuze LPF-kandidaat zijn.