DEN HAAG - Minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) wil de procedure voor besluitvorming over plannen voor de aanleg van wegen en sporen verkorten. In een brief aan de Tweede Kamer heeft ze voorgesteld de zogeheten verkenningsfase te verkorten van vijf naar een jaar. In die fase wordt voor elk plan een analyse gemaakt.

Zodra de verkenningsfase is afgerond, kan een plan worden opgenomen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) en wordt er geld voor gereserveerd. Het ministerie onderzoekt nog of de daarop volgende fase ook kan worden verkort. In die fase gaat het onder meer om varianten van oplossingen en inspraakrondes. Pas als die is afgerond kan de aanleg van een weg- of spoortraject beginnen.