BUNNIK - Mensen die ongeneeslijk ziek zijn, sterven het liefst thuis. Bijna niemand wil in een verpleeghuis sterven, terwijl zogeheten bijna-thuis-huizen en hospices gewenster zijn. Dat is woensdag gebleken uit een onderzoek van het Instituut voor beleidsonderzoek en advies (IVA) onder 1804 ongeneeslijk zieke mensen.

Volgens het IVA geven mensen tussen de 35 en 64 jaar vaker de voorkeur aan thuis sterven, dan ouderen (respectievelijk 75 procent en 65 procent). Als mensen niet thuis kunnen sterven, kiest 58 procent volgens het onderzoek voor een bijna-thuis-huis. 18 Procent kiest voor een hospice.

Slechts 2 procent van de mensen wil in een ziekenhuis sterven. In realiteit sterft 35 procent van de mensen daar.