UTRECHT - Werkgevers en vakbonden hebben dinsdagochtend na uren onderhandelen een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de 170.000 personeelsleden in de algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra.

De partijen zijn een loonsverhoging van 4 procent overeengekomen en een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering die daardoor in januari 2004 uitkomt op 5 procent. Bovendien gaat de onregelmatigheidstoeslag voor nachtdiensten met 3 procent omhoog. Ook is afgesproken de pensioenpremie anders te verdelen waardoor op termijn werknemers en werkgevers evenveel betalen. Momenteel valt de verdeling gunstiger uit voor de werkgevers.

Daarnaast is, mede op initiatief van de CNV, een boeteclausule opgenomen voor ziekenhuisdirecties die op 1 januari 2003 de functieherwaardering voor hun personeel niet hebben ingevoerd. Zij moeten de betrokken werknemers een toeslag op hun salaris betalen. De overeenkomst geldt vanaf 1 juli en kent een looptijd van 18 maanden.

De onderhandelingen hebben al met al ruim zes weken geduurd. Beide partijen zijn blij dat praten voldoende was om tot een vergelijk te komen. Vorig jaar waren er nog een maand lang stakingsacties en werkonderbrekingen voor nodig.

De CAO voor het ziekenhuispersoneel is de vijfde grote arbeidsovereenkomst in de zorg. Eerder zijn al akkoorden bereikt in de academische ziekenhuizen, de thuiszorg, de verpleeg- en verzorgingshuizen en de GGZ. Die voor het personeel in de gehandicaptenzorg is nog niet rond.

Het principe-akkoord wordt de komende weken aan de leden van de verschillende vakorganisaties voorgelegd waarna bij instemming waarschijnlijk eind augustus de CAO definitief kan worden beklonken.