APELDOORN - De Arbeidsinspectie heeft dinsdag een kort onderzoek gehouden na een melding dat het bedrijf Interlogica in Apeldoorn dagelijks de poort sluit om te voorkomen dat werknemers voor het einde van de werktijd het pand verlaten. De inspecteurs hebben vastgesteld dat er geen sprake is van gevaar voor de gezondheid van de werknemers. Het onderzoek is dinsdag gestaakt.

Vakbond FNV Bondgenoten had gemeld dat Interlogica op werkdagen rond 14.30 uur en tegen 17.00 uur de poorten van het parkeerterrein sluit en het elektronisch registratiesysteem voor werknemers buiten werking stelt. De directie van het bedrijf heeft laten weten dat er slechts maatregelen zijn genomen tegen ongeveer twintig werknemers die al geruime tijd de arbeidstijden aan hun laars lapten. Bij het bedrijf werken ongeveer tweehonderd mensen.