Lidstaten van de Europese Unie zijn nauwelijks bereid om vluchtelingen terug te nemen volgens de zogeheten Dublinafspraken. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Op basis van de verordening kan Nederland een asielzoeker terugsturen naar het EU-land van waar hij of zij zich als eerste heeft geregistreerd.

"Europese afspraken over terugsturen asielzoekers worden niet nageleefd", concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar cijfers en feiten rond de vluchtelingencrisis van 2015.

Slechts 14,8 procent van de zogenoemde Dublinclaims leidde tot een daadwerkelijke overdracht naar het land van registratie. Van de 19.979 claims die Nederland tussen 2014 en 2016 bij andere EU-lidstaten neerlegde, bleken er eind 2016 slechts 2.953 te zijn geëffectueerd.

Volgens het rapport zijn er meerdere verklaringen voor het kleine aantal daadwerkelijke overdrachten. Veel asielzoekers zouden "uit beeld" verdwijnen zodra de overdracht plaatsvindt. Ook heeft het te maken met de beperkte (juridische) mogelijkheden van Nederland om een Dublinclaim door te duwen.

Dublin

In de Dublinverordening staat welk land verantwoordelijk is voor de behandeling van de asielaanvraag. De verantwoordelijkheid ligt meestal bij het land waar de vluchteling het Schengengebied binnenkomt. 

Dat verandert wanneer er in een ander EU-land gezins- of familieleden wonen met een verblijfsvergunning. Dan is dat desbetreffende land verantwoordelijk voor de asielaanvraag.

Hongarije

De bereidheid van andere EU-lidstaten om vluchtelingen is echter het grootste probleem. Met name de overdrachten met Hongarije verlopen problematisch, slechts 1,2 procent van de bij Hongarije neergelegde claims worden uitgevoerd. In totaal zijn er 1.225 overdrachtsverzoeken gedaan aan Hongarije.

De gebrekkige effectuering is toe te schrijven aan het hoge aantal verstreken overdrachten. Dit betekent dat de overdracht niet op tijd heeft plaatsgevonden. Dit gebeurde bij 52,2 procent van de aanvragen, bij geen enkele andere lidstaat ligt dit percentage boven de 6 procent.

Deels wordt dat veroorzaakt door het verschil van mening tussen Nederland en Hongarije over asielzoekers die via Griekenland de EU zijn binnengekomen. Volgens Hongarije zouden deze vluchtelingen terug naar Griekenland moeten.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!