WILLEMSTAD - Het Bestuurscollege van Curaçao (vergelijkbaar met een college van burgemeester en wethouders) is gevallen. Maandag dienden twee gedeputeerden al hun ontslag in, waardoor het college niet meer kon steunen op een meerderheid in de eilandsraad.

Het lukte de overgebleven partijen niet een nieuwe coalitie te vormen, waarop die partijen dinsdag besloten hun gedeputeerden terug te trekken. Het is nu aan partijleider Anthony Godett van de FOL om een nieuwe coalitie te vormen voor het eiland Curaçao. Hij heeft al gesproken met partijleider Errol Cova van de PLKP, de ex-vice-premier en ex-minister van Economische Zaken die vorige week woensdag nog een motie van wantrouwen kreeg in het parlement.

Samenwerken

Inmiddels heeft ook de partij MAN aangegeven eventueel wel met de FOL te willen samenwerken. Partijleider en ex-gedeputeerde Charles Cooper: "Wij willen per se voorkomen dat Curaçao zonder regering blijft." De drie partijen zouden samen kunnen rekenen op een meerderheid van twaalf van de 21 zetels.

Of zo'n nieuwe coalitie op eilandsniveau gevolgen zou hebben voor de coalitie op landsniveau is nog niet duidelijk. In 2003 besloot premier Ys wel het ontslag van zijn kabinet in te dienen, toen de FOL de grootste werd bij verkiezingen voor de eilandsraad van Curaçao, maar volgens partijvoorzitter Gregory Berry is daar nu geen sprake van.

Meerderheid

"Ys zal zijn ontslag niet indienen", zegt hij. "Zijn kabinet kan rekenen op een meerderheid in het parlement. Bovendien zijn er in januari 2006 weer landelijke verkiezingen en is die periode te kort om nu nog het ontslag in te dienen. Vorige week nog verkeerde de regering van de Antillen in een diepe crisis nadat Errol Cova in Venezuela uitspraken had gedaan over onder meer het in zijn ogen koloniserende gedrag van Nederland.

Motie van wantrouwen

Toen hij weigerde op te stappen en later weigerde mee te werken aan het aftreden van de Raad van Ministers, diende het parlement tegen hem en zijn partijgenoot een motie van wantrouwen in. De Raad van Ministers kon daardoor toch blijven zitten. Cova besloot daarop zijn gedeputeerden terug te trekken uit het Bestuurscollege van Curaçao.