DEN HAAG - De naturalisatie van prinses Máxima is wel volgens de regels verlopen. Dat bleek dinsdag uit antwoorden van minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Vos (GroenLinks).

Die had opheldering over de versnelde naturalisatieprocedure gevraagd naar aanleiding van een reconstructie van het actualiteitenprogramma Twee Vandaag en het weekblad Nieuwe Revu. Daaruit zou blijken dat enkele zaken niet in orde waren met de procedure van acht dagen die Máxima in 2001 op haar verjaardag (17 mei) het Nederlanderschap opleverde.

Onjuist

Twee Vandaag meldde onder meer dat er geen documenten zijn die kunnen bewijzen dat de procedure volledig is gevoerd. Maar dat is onjuist, stelt Verdonk, die de vragen mede namens premier Balkenende heeft beantwoord. Ze wijst erop dat er wel degelijk een naturalisatiedossier is met als eerste stuk het verzoek van Máxima om de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

Ook werd gesuggereerd dat het verzoek bij de burgemeester van Máxima's woonplaats ingediend had moeten worden en niet bij het kabinet van de koningin. Maar volgens Verdonk was dat destijds juridisch gezien niet noodzakelijk. Inmiddels schrijft de wet voor dat de burgemeester naturalisatieverzoeken in ontvangst neemt.

Leges

Verdonk erkent dat Máxima later dan gebruikelijk de verschuldigde leges (272 euro) heeft betaald. In 2002 bleek volgens de bewindsvrouw namelijk dat "geen acht geslagen was" op de regeling daarover. De minister van Justitie had Máxima kunnen ontheffen van de verplichting om de leges te betalen. Maar omdat daar tijdens de behandeling van het naturalisatieverzoek nog geen besluit over was genomen, is het bedrag alsnog in rekening gebracht en voldaan.

Het tijdstip van betaling heeft volgens Verdonk geen gevolgen voor de geldigheid van de verlening van het Nederlanderschap aan de prinses.