AMSTERDAM - Zeker een op de tien Nederlanders is ooit verhuisd wegens de buren. Toch bezit maar liefst 50 procent van de Nederlanders de sleutel van de buren, vooral mensen die in rijtjeshuizen wonen. Dit blijkt uit onderzoek van De Vos & Jansen, uitgevoerd in opdracht van het tijdschrift Reader's Digest.

In totaal hebben 622 mensen geantwoord op vragen die zij via de mail kregen toegestuurd. In de enquête zegt 12 procent van de bevolking last van de buren te ondervinden. Desalniettemin blijkt de relatie die Nederlanders hebben met hun 'naasten' nog steeds een belangrijk component in hun dagelijks bestaan. Over het algemeen is de verstandhouding zeer goed, maar een conflict met de buren snijdt aan de andere kant diep in de persoonlijke levenssfeer.

Vriendschap

In het onderzoek zegt bijna tweederde van de Nederlanders zijn directe buren persoonlijk te kennen. "Driekwart meent het getroffen te hebben met degene die naast, boven of onder hem woont. Daarnaast bestempelt eenderde de relatie met zijn buren zelfs als vriendschap. Opvallend is dat ouderen meer contact met buren onderhouden dan de jonge generatie. Van de 60-plussers kent 75 procent de buren persoonlijk. Bij de generatie tot 30 jaar ligt dat percentage op 40 procent", concluderen de onderzoekers.

Barbecue

Wie zijn buren bij naam kent, weet vaak ook veel meer. Zo zeg bijna 50 procent te weten wat voor beroep de buurman of buurvrouw uitoefent. Ook ondernemen Nederlanders regelmatig initiatieven met mensen uit hun directe omgeving, blijkt uit het feit dat in 40 procent van de buurten wel eens een feest of barbecue wordt georganiseerd. Een percentage van maar liefst 85 procent van de buren gaat ook naar die feestjes toe.

Aan de andere kant houdt het burencontact vaak op bij de voordeur. Er wordt weliswaar door 60 procent van de ondervraagden wel eens een praatje met elkaar gemaakt, maar slechts 28 procent komt echt bij elkaar over de vloer. Als het gaat over burenergenissen is geluidsoverlast is de meest voorkomende klacht, op afstand gevolgd door inpikken van parkeerplaatsen en overlast van troep rond de woning.

Overlast

In geval van overlast stapt een overgrote meerderheid naar de buren toe. Bij ruim 15 procent liep dat wel eens zo uit de hand gelopen dat de politie zich er naar toe snelde. Opvallend is dat de fysieke conflicten op het platteland en in dorpen significant vaker voorkomen.

In goede verstandhoudingen helpen buren elkaar wel met kleine zaken, zoals postpakketjes aannemen, op het huis passen of planten water geven. Dankzij de aanwezigheid van buren voelen veel mensen (45 procent) zich veiliger. Dit geldt vooral voor bewoners van grote steden.