DEN HAAG - De onderhandelaars van CDA, LPF en VVD zijn er maandagmiddag niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de verdeling van de departementen in het nieuwe kabinet. Ze praten dinsdag verder.

Volgens LPF-onderhandelaar Herben moet er dan nog "een colletje genomen worden". De LPF-voorman zei na afloop van de anderhalf uur durende onderhandelingen dat ongeveer de helft van de ministersposten is verdeeld. Hij bevestigde dat formateur Balkenende een voorstel op tafel heeft gelegd waarbij het CDA zes ministers mag leveren en de LPF en de VVD elk vier.

In die variant sneuvelt de huidige ministerspost van Ontwikkelingssamenwerking. Eén post is onomstreden: het premierschap van CDA-leider Balkenende. Verder mogen de christen-democraten hoogstwaarschijnlijk ook rekenen op Justitie, Buitenlandse Zaken en Landbouw.

Voor die eerste twee departementen zijn respectievelijk ex-informateur Donner en oud-partijleider De Hoop Scheffer de kandidaat.

Voor de LPF lijkt in elk geval Volksgezondheid weggelegd, maar voorman Herben heeft ook het ministerie van Financiën geclaimd. Daarmee botst hij met VVD-leider Zalm die vorige week al duidelijk maakte dat dit ministerie bij zijn partij in de beste handen is. CDA, LPF en VVD steggelen verder ook nog vooral over Onderwijs en Binnenlandse Zaken.

Poppetjes

De drie onderhandelaars Van der Hoeven (CDA), Zalm en Herben hebben maandag dan ook veel voorstellen ingediend om het plan van formateur Balkenende te wijzigen. Namen van mogelijke nieuwe bewindslieden zijn ook ter tafel gekomen. De onderhandelaars wilden daar na afloop verder niet op ingaan om, zoals Herben aangaf, geen mensen te beschadigen.

Op eigen verzoek had Herben van Balkenende nog een bijgewerkt lijstje meegekregen met daarop de regels waaraan kandidaten moeten voldoen wanneer zij zitting nemen in een kabinet. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om afspraken wat ondernemers met de leiding over hun bedrijf doen als zij minister worden.

Vooral voor de LPF zijn deze regels van belang omdat deze partij vooral haar kandidaten zoekt onder ondernemers. "Wij willen elke vorm van belangenverstrengeling voorkomen", zei Herben. Hij gaf aan dat industrieel Van den Nieuwenhuyzen ook op zijn lijstje van potentiële kandidaten staat. Van den Nieuwenhuyzen heeft nog een claim tegen de staat lopen nadat hij eerder was verdacht van misbruik van voorkennis.

/NIEUWSNieuwe coalitie praat over verdeling departementen