DEN HAAG - Zo'n 300.000 woningen zullen vanaf 2007 om de tien jaar verplicht gekeurd moeten worden of hun gas- en elektravoorzieningen in orde zijn. Minister Dekker (VROM) is dat overeengekomen met de Vereniging van Gemeenten (VNG), schrijft zij maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het gaat om vooral oude, vooroorlogse particuliere huurwoningen, die de meeste onderhoudsachterstand vertonen. Daaronder vallen kamerverhuurpanden, zoals studentenhuizen, appartementengebouwen en pensions. "In dat soort huizen is veel geklust en komen veel verhuizingen voor", aldus een VROM-woordvoerder. De kosten komen voor rekening van de huiseigenaar en dus niet van de huurder, maar zullen volgens de woordvoerder beperkt blijven tot omgerekend 10 euro per jaar.

Verplichtingen

De keuring moet binnen een á twee uur uit te voeren zijn. Daarnaast moet die zoveel mogelijk aansluiten op de verplichtingen die voortvloeien uit het 'energielabel' voor gebouwen dat vanaf 2006 op basis van Europese afspraken nodig wordt.

De resultaten van steekproeven tonen aan dat verbetering van het toezicht "geen overbodige luxe" is, aldus minister Dekker. Calamiteiten met gas, zoals gasexplosies, hebben volgens haar bovendien een impact die verder reikt dan de betrokken woning en bewoners, en tast het veiligheidsgevoel van omwonenden ernstig aan.

Vorige week sloeg voorzitter Coppes van een commissie die aan deze APK-keuring werkt, alarm. Ruim 40 procent van de Nederlandse woonhuizen zou wemelen van de gebreken aan gas- en elektravoorzieningen. Hij telde verkeerd aangesloten lampen en tv's mee, aldus de VROM-woordvoerder. De nu afgesproken keuring geldt voor 5 procent van de Nederlandse woningvoorraad.

Eigenaar

Minister Dekker onderstreept dat de woningeigenaar als eerste verantwoordelijk is voor veilig gas en veilig elektra. Daarna komen de gemeenten, die zullen moeten toezien op de keuringen waarvoor in overleg met de branche een gecertificeerde standaard wordt ontwikkeld. Als laatste komt het ministerie dat moet toezien op het toezicht door de gemeenten.

In haar brief meldt de bewindsvrouw verder dat de wijziging van het Bouwbesluit gericht op vooral het uniformeren van de lokaal verschillende eisen bij kinderdagverblijven, op 1 september dit jaar wordt ingevoerd in plaats van oorspronkelijk 1 juli. Alle partijen hebben zo voldoende tijd om zich hierop voor te bereiden.