BRUSSEL - Een echtpaar uit de buurt van Utrecht heeft via internet een baby gekocht van een draagmoeder uit België. Met die onthulling komt maandag het Vlaamse dagblad Het Laatste Nieuws. De krant zegt een interview te hebben afgenomen bij het Nederlandse paar, dat anoniem wenst te blijven.

In België, waar de wetgeving rond draagmoederschap nog nauwelijks van de grond is gekomen, is al langer beroering rond het baby'tje Donna en de Vlaamse draagmoeder. De Vlaamse had vorig jaar zomer beloofd om draagmoeder te worden voor een Belgisch kinderloos koppel. Ze werd geïnsemineerd en raakte zwanger.

Tijdens de zwangerschap bood de draagmoeder het kindje aan op internet, zonder het Vlaamse paar op de hoogte te stellen. Aanvankelijk kreeg het paar te horen dat er een miskraam was geweest.

De Nederlandse adoptieouders zeggen dit verhaal niet te kennen. "Wij weten van die hele voorgeschiedenis niks en hebben correct gehandeld. Wat er in België fout is gelopen, is ons probleem niet", wordt de anonieme adoptievader geciteerd in Het Laatste Nieuws.