DEN HAAG - Bijna 200.000 scholieren beginnen maandag aan het centraal schriftelijk eindexamen. Voor het eerst mogen alle examenkandidaten daarbij naast schrijfgerei ook een tekstverwerkingsprogramma op de computer gebruiken.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

Ongeveer 194.000 leerlingen van het voortgezet onderwijs doen dit jaar examen. Voor het vmbo zijn dat er 114.000, het havo telt er 47.000 en het vwo 33.000. Het centraal schriftelijk loopt tot 3 juni.

LAKS

Net als voorgaande jaren verzamelt het Landelijk Aktiecomité Scholieren (LAKS) de klachten van kandidaten. Omdat de scholierenvakbond in 2004 werd overspoeld met 81.000 klachten, is besloten dit jaar via internet met een apart formulier te komen waarop bezwaren kunnen worden ingevuld.

Sites

Voor de examens is een speciale site opgezet: www.eindexamen.nl. Ook het Cito en Kennisnet. geven informatie.

Eindexamen.nl geeft de complete officiële informatie: examenprogramma's, de regels, examenroosters en correctievoorschriften. Op www.citogroep.nl staan, nadat de centrale examens zijn afgenomen, de opgaven van alle vakken en de antwoordmodellen, met uitzondering van muziek, Fries en de beeldende vakken.