GIETHOORN - De otter is weer terug in Nederland. In Nationaal Park De Weerribben bij Giethoorn zijn zondag zeven otters uitgezet. In september zullen nog zes exemplaren volgen. Uiteindelijk worden er in totaal veertig otters uitgezet. De otters zijn afkomstig uit Letland, Wit-Rusland, Tsjechië en Zweden. De otter was in Nederland door watervervuiling uitgestorven. In 1988 werd de laatste Nederlandse otter doodgereden.

Volgens onderzoeksinstituut Alterra uit Wageningen heeft de natuur zich zodanig hersteld dat de herintroductie van de otter mogelijk is. Het onderzoeksbureau verwacht wel dat een deel van de otters zal sterven door verkeer, loslopende honden of illegale fuiken. Het is normaal dat bij herintroducties 30 tot 60 procent van de dieren sterft. Langs de wegen van het Nationaal Park zijn barrières aangebracht om te voorkomen dat de beesten de weg oversteken. Vissers werken met nieuwe fuiken die de verdrinking van de otters tegengaan.

Zendertjes

Bij de uitgezette otters zijn zendertjes ingebracht. De otters worden de komende jaren nauwkeurig gevolgd. Staatssecretaris Faber van Landbouw, Natuurbeheer en visserij hoopt dat we in 2006 kunnen stellen dat de otter op eigen kracht zijn plek in Nederland heeft hervonden.