DEN HAAG - Elf uitkeringsgerechtigden zijn met behoud van hun WW-uitkering naar Azië vertrokken om aan de slag gegaan in het tsunami-rampgebied. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) beoordeelt op dit moment nog de aanvraag van twee mensen met een werkloosheidsuitkering.

Dat heeft minister De Geus van Sociale Zaken donderdag geschreven in antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Van Gent van GroenLinks. Volgens het UWV hadden begin dit jaar ongeveer tweehonderd werklozen uit het hele land bij de uitkeringsinstantie aangegeven te willen helpen in het gebied dat vorig jaar op Tweede Kerstdag werd getroffen werd door de ramp.

Toestemming

Een werkloze moet volgens De Geus aan een aantal voorwaarden voldoen voordat hij toestemming krijgt om met behoud van zijn uitkering maximaal drie maanden 'wederopbouwwerkzaamheden' te verrichten in het getroffen gebied. Zo moet het om onbetaald vrijwilligerswerk gaan in het kader van hulpacties, die plaatsvinden onder coördinatie van de Verenigde Naties (VN).

Ook moeten WW'ers die naar verwachting snel aan betaald werk kunnen komen, volgens de bewindsman beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt in Nederland. Dat betekent dat steeds van geval tot geval zal worden bekeken of iemand met behoud van uitkering naar het buitenland mag vertrekken.

Uit navraag bij gemeenten blijkt volgens De Geus dat er geen bijstandsgerechtigden zijn uitgezonden om te helpen in het tsunami-gebied.