AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat de vertaling en publicatie van werken met een gematigd gedachtegoed in het Nederlands stimuleren om radicalisme en extremisme in te dammen. De alternatieve zienswijze dient als 'tegengif' voor de verspreiding van extremistisch gedachtegoed in de stad.

De gemeente doelt hierbij op boeken met een extremistisch karakter of die een inspiratiebron kunnen zijn voor radicaliserende jongeren.

Terrorisme

Dit staat in de donderdag gepubliceerde voortgangsrapportage over het actieplan 'Wij Amsterdammers'. De gemeente heeft dit plan opgesteld na de moord op Theo van Gogh en bevat maatregelen ter bestrijding van intolerantie, extremisme, radicalisme en terrorisme.

Opiniemakers

Een ander tegengif dat de gemeente wil gebruiken, is "het faciliteren van websites met een heldere alternatieve boodschap om tegenwicht te bieden aan websites die onverdraagzaamheid propageren in de stad." Ook wil de gemeente belangrijke opiniemakers uitnodigen om een tegengeluid te laten horen.