BRUSSEL - Nederland hoeft minder af te dragen aan 'Brussel' en er moet worden gesnoeid in de dure plannen voor de toekomstige Europese begroting. Dat staat in een voorstel van huidig EU-voorzitter Luxemburg, dat in juni een akkoord wil bereiken over een Europese meerjarenbegroting die loopt van 2007 tot en met 2013.

De tekst lijkt een heel eind tegemoet te komen aan de wensen van het kabinet, dat klaagt dat Nederland relatief veel moet betalen aan Brussel en maar weinig terugkrijgt.

Het is echter de vraag of alle 25 EU-landen het voorstel steunen. De sleutel ligt bij Groot-Brittannië. Het compromis spreekt van lagere betalingen door Nederland, Zweden en Duitsland. Dat zijn de drie landen die relatief het meest kwijt zijn aan de EU. De verminderde inkomsten zouden moeten worden goedgemaakt door hoger dan verwachte betalingen uit Londen.