WOUDRICHEM - Op het binnenvaartschip Lynn op de Merwede bij Woudrichem heeft zondag brand gewoed. Het schip was geladen met ton gasolie. De nabijgelegen camping de Mosterdpot met naar schatting vijfhonderd gasten moest worden ontruimd.

De brand ontstond door nog onbekende oorzaak in de machinekamer van het schip. De schipper slaagde erin de brug bij Gorinchem nog te passeren en het anker bij Woudrichem uit te werpen. Een passerend plezierjacht haalde de vier opvarenden en enkele privé-eigendommen van boord.

De brand is in eerste instantie bestreden door de blusinstallatie die zich aan boord van het veer Gorinchem-Woudrichem bevindt, totdat de twee blusboten uit Dordrecht en Tiel ter plaatse waren. Volgens burgemeester A. van Harten van de gemeente Woudrichem is er al enige tijd discussie over de bluscapaciteit die op het water kan worden ingezet.

Gas

Door deze brand is het volgens hem nodig om opnieuw te bekijken of het nodig is dichter bij Woudrichem een blusboot te stationeren. Omdat de brandweer eerst dacht dat zich aan boord van de Lynn gas bevond, werd besloten de nabijgelegen camping de Mosterdpot te ontruimen. De campinggasten die hun tenten en caravans moesten verlaten in verband met explosiegevaar, mochten om kwart voor acht terug naar de camping.

Bij de evacuatie van de camping maakte de gemeente volgens de burgemeester gebruik van het rampenplan. De ontruiming verliep volgens de kampeerders rustig en snel. Ook de historische haven, met daarin ongeveer tien historische schepen, moest worden ontruimd.

Publiek

De campinggasten konden terecht in de brandweerkazerne van Woudrichem en in het gemeenschapscentrum de Rondeel. De meeste kampeerders kozen er echter voor de brand vanaf de kade te bekijken.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de Merwede door de brand niet vervuild. De brandweer heeft wel bluswater in de rivier moeten lozen, maar dat bevat volgens de zegsman hoogstens kleine hoeveelheden olie uit de machinekamer. De gasolie bevindt zich nog altijd aan boord van de Lynn en wordt later in een ander schip overgeladen.

Tijdens de bluswerkzaamheden is het scheepvaartverkeer op de Merwede niet stilgelegd. Rijkswaterstaat wist al in een vroeg stadium wat de lading van de Lynn was. Volgens een brandweerwoordvoerder zou camping de Mosterdpot niet zijn ontruimd als meteen bekend was geweest dat zich aan boord geen gas maar gasolie bevond.