WILLEMSTAD - De Raad van Ministers van de Nederlandse Antillen kan haar ontslag niet indienen. Dat heeft premier Etienne Ys woensdagnacht gezegd. Twee leden van de Raad van Ministers weigeren te tekenen voor hun ontslag. Daarmee maken ze het hun collega's volgens Ys onmogelijk af te treden.

Woensdagavond werd het opstappen van de regering bekendgemaakt, na een vergadering van de coalitiepartijen. Directe aanleiding voor dat aftreden waren uitspraken die vice-premier Errol Cova ruim een week geleden deed in Venezuela.

Kolonisator

Ys vond het ontoelaatbaar dat Cova daar onder meer over Nederland sprak als een kolonisator die de Antillianen een minderwaardigheidscomplex heeft gegeven, maar ook een superioriteitsgevoel ten opzichte van landen in de regio. Dat kolonialisme moet volgens Cova worden 'uitgeroeid'.

Na nog een aantal incidenten waarin Cova een hoofdrol speelde, zag de premier geen plek meer voor hen beiden in het kabinet. Cova weigerde echter op te stappen. Hij blijft volhouden niets verkeerds te hebben gedaan.

Raad van Ministers

Tijdens het coalitieberaad en later ook tijdens een vergadering van de Raad van Ministers, werd woensdag besloten dan maar de stekker uit het kabinet te trekken. Ys hoopte erop direct daarna weer aan de slag te kunnen met een nieuwe regering van dezelfde partijen, die ook zonder de PLKP van Cova op een meerderheid in de Staten kan rekenen.

Cova - behalve vice-premier ook minister van Economische Zaken - en partijgenoot en staatssecretaris Poulo weigerden echter te tekenen voor hun ontslag.

Getergd

"We hebben dus jammer genoeg nog steeds een kabinet", aldus een getergde premier. "Als de coalitie zegt geen vertrouwen meer te hebben, is de regel dat alle leden hun ontslag indienen. Twee leden hebben dat niet gedaan. Dat is ongehoord, a-politiek en ondemocratisch. Nu kan het kabinet zijn ontslag niet indienen, want alle ministers en staatssecretarissen moeten daarmee akkoord gaan."

Ys legt uit dat de ministers nu juridisch advies hebben gevraagd. "We willen weten wat voor mogelijke andere wegen er nog zijn om de minister en staatssecretaris te doen aftreden", zei hij.

Cova

Cova blijft bij zijn weigering. "Premier Ys heeft gezegd dat hij onze partij eruit wil zetten en dat kan hij niet waarmaken", denkt hij. "Ik teken niet, want een politieke crisis is op dit ogenblik niet goed voor ons land."