DEN HAAG - Minister Donner van Justitie sluit niet uit dat politie en justitie in de toekomst weer vaker gecontroleerd drugs of andere zaken zullen doorlaten in het belang van de opsporing. Sinds de invoering van de wet Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (BOB) in 2000 is dat slechts onder strikte voorwaarden mogelijk. Hiervan wordt nauwelijks gebruik gemaakt.

In de praktijk gaan opsporingsdiensten echter op een creatieve manier om met de scherpe regels, bleek eerder uit een evaluatie van de BOB die de Tweede Kamer woensdag besprak met Donner. De opsporingsdiensten 'luisteren even niet mee' zodra informatie los komt over een specifieke invoer. Als zij officieel niets hierover weten, hoeven ze ook niet de strikte voorwaarden te volgen.

Onderzoek

Om deze reden is het CDA er niet op tegen als het huidige "muizengaatje een hamstergaatje" wordt. Volgens CDA-Kamerlid Van Haersma Buma ligt het belang bij het afronden van het onderzoek. Donner gaf daarop tijdens het debat aan dat hij bij het Openbaar Ministerie zal nagaan wat het reële probleem is. "Ik sluit een verruiming op voorhand niet uit", aldus Donner.

IRT-affaire

Hij vindt wel dat waakzaamheid geboden is omdat met de doorvoer in de jaren negentig de IRT-affaire is begonnen. De PvdA steunt Donner vooralsnog maar wil voorkomen dat de doorvoer van "kwaad tot erger wordt", aldus Kamerlid Wolfsen (PvdA). "De minister moet wel het nut en de noodzaak van een mogelijke wijziging aantonen."

Van Traa

De wet BOB vloeit voort uit de aanbevelingen van de commissie-Van Traa om de bijzondere opsporingsbevoegdheden transparanter te maken. Politiekorpsen maakten gebruik van criminele infiltranten en informanten en lieten soms grote hoeveelheden drugs door in een poging de 'grote vissen' achter een criminele bende te pakken. Deze ondoorzichtige opsporingsmethoden liepen uiteindelijk uit de hand.

Bijzondere opsporingsbevoegdheden

Verder zal Donner bekijken of het nodig is de regeling te wijzigen die bepaalt dat het OM burgers informeert over de bijzondere opsporingsbevoegdheden die tegen hen zijn ingezet. De VVD wil helemaal van deze notificatieplicht af maar Donner wil zo ver niet gaan. Het CDA wil dat personen pas worden ingelicht als zij geen verdachte meer zijn, omdat anders het onderzoek geschaad kan worden. Ook gaat de bewindsman na of de administratieve lasten die de wet met zich meebrengt, kunnen worden verlicht.