GRONINGEN - De rioolpersleiding die van Groningen naar Delfzijl loopt, heeft ernstige bodemverontreiniging veroorzaakt. De waterbodem is verontreinigd met kwik. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Grontmij dat de provincie Groningen woensdag heeft gepresenteerd.

Het bodemslib is bovendien licht verontreinigd met PAK (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen). Omdat de verontreinigingen in het slib op de bodem van sloten is aangetroffen, levert het materiaal geen verhoogde gezondheidsrisico's op, aldus de GGD. Waterschap Noorderzijlvest, de eigenaar van de uit 1926 daterende rioolpersleiding, beslist in een later stadium of de buis moet worden verwijderd.

Het slib op de waterbodem in de buurt van de persleiding is tot nog toe over een lengte van 1900 meter onderzocht. De hoge concentraties kwik zijn aangetroffen op drie locaties ter hoogte van de Groningse wijk Ruischerbrug, waar in het verleden aan de persleiding is gewerkt.

De provincie Groningen besloot tot het onderzoek naar de 'smeerpijp' nadat onrust was ontstaan onder omwonenden van de persleiding. Er was al langer bekend dat de pijp hoge concentraties kwik en arseen bevat. Volgens omwonenden zou de leiding echter mogelijk lekken. De provincie en waterschap Noorderzijlvest lieten eerder echter weten dat de pijp volkomen veilig is.

Het complete onderzoek naar de 28 kilometer lange smeerpijp is nog in volle gang. De onderzoekers kijken zowel naar historische, milieuhygiënische als materiaaltechnische aspecten. Bovendien wordt de buis aan een video-inspectie onderworpen. Het onderzoek moet op 30 juni zijn afgerond. Daarna wordt gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn.

Wethouder R. Paas (milieu) van Groningen is niet verrast door de onderzoeksresultaten. "Ik begrijp echter dat mensen zich zorgen maken. Daarom is er voor ons alle reden om snel duidelijk te maken welke maatregelen er genomen moeten worden." De bestuurder benadrukt dat het niet uitzonderlijk is dat in een stad hoge concentraties giftige stoffen worden aangetroffen in de bodem. "Schone grond komt in een stad weinig voor."

De rioolpersleiding ligt in een sloot langs het Eemskanaal en loopt van Groningen naar Delfzijl. De buis deed tot eind 1979 dienst voor het transport van het rioolwater van de gemeente Groningen naar de Eems en loopt langs woonwijken in Groningen, Appingedam en Delfzijl. Tot 2000 was de provincie eigenaar van de leiding, daarna nam het Waterschap het beheer over.