RIJSWIJK - Ruim 40 procent van woningen in Nederland vertoont ernstige gebreken aan installaties voor elektriciteit en gas. Die worden veroorzaakt door ouderdom, slijtage, hobbyisme en slecht onderhoud. Dat zegt P. Coppes, voorzitter van een commissie die werkt aan een APK-keuring voor woningen.

De gebreken variëren van lekkages, openliggende elektradraden, tot provisorische noodoplossingen. Volgens hem is het mis sinds de privatisering van de energiebedrijven in 1992. Sindsdien is er geen toezicht meer. Dat toezicht is een taak van de gemeenten, maar zij schieten hierin tekort, aldus Coppes.

"Honderd jaar lang controleerden de nutsbedrijven namens de overheid de elektrische installaties. Maar met de verkoop werd het cashen van de winst belangrijker voor de gemeenten, dan hun controlerende taak. Als ik gemeenten daarop aanspreek, krijg ik het standaardatnwoord dat er geen beleid, geen geld en geen deskundigheid is."

Huis- en puinprogramma's

De toename van het aantal klusprogramma's op televisie, door hem "huis- en puinprogramma's" genoemd, verergert het aantal gebreken. "Mensen klussen steeds meer zelf in huis, maar het resultaat is niet altijd het meest veilige." Mede daarom is hij voorstander van een periodieke woningkeuring. Volgens hem vallen binnenshuis per jaar tussen de veertig en vijftig doden door de gebreken, maar daarvan bestaat geen officiële registratie.

Onbegrijpelijk

Het initiatief om een 'meetstok' te maken die woningbouwverenigingen en woningeigenaren kunnen hanteren, is afkomstig van de UNETO-VNI, de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel, en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Minister Dekker van VROM is volgens Coppes een voorstander van zo'n APK-keuring, maar ze heeft de Tweede Kamer tegen. "Die vindt dat de gemeenteraad de controles moet uitvoeren. Dat is onbegrijpelijk", aldus Coppes.

Hij is verheugd dat de gemeente Den Haag heeft besloten de APK-norm, die deze zomer helemaal gereed zal zijn, over te nemen en verplicht te stellen. De gemeenteraad moet zich daar nog wel over uitlaten.