DEN HAAG - De ministers Verdonk en Pechtold hebben de Tweede Kamer er dinsdag van verzekerd dat er geen juridische belemmeringen zijn om in de toekomst Antilliaanse en Arubaanse probleemjongeren terug te sturen. Zo'n specifieke maatregel is volgens hen gewoon mogelijk binnen de bestaande verdragen.

Diverse Tweede-Kamerleden twijfelden aan de juridische haalbaarheid van de wetgeving die het kabinet voorbereidt om de toestroom van kansarme en criminele jongeren naar Nederland te beperken.

Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie) en Pechtold (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) benadrukten dat ze graag willen samenwerken met de eilanden, maar dat Nederland desnoods eenzijdig toelatings- of vestigingseisen kan stellen.