DEN HAAG - D66-leider Dittrich wil dat de AOW-leeftijd over 25 jaar in stapjes is verhoogd naar 67 jaar. Dat staat in een pamflet, dat hij dinsdag presenteerde en dat aan de basis staat van een discussie in de partij.

Dittrich had een stuk over de nieuwe koers van de partij aangekondigd na het sneuvelen van de gekozen burgemeester en een nieuw kiesstelsel, begin april. Die gebeurtenissen leidden tot het aftreden van D66-vice-premier De Graaf en bijna tot de val van het kabinet.

Huiverig

In het pamflet staat de solidariteit tussen generaties centraal. "Veel oudere en welvarende Nederlanders zijn huiverig om maatregelen te nemen om ook jongeren een welvarende en sociale toekomst te geven." Volgens Dittrich is solidariteit van ouderen met jongeren nodig om de gezondheidszorg, de oudedagsvoorzieningen en de sociale zekerheid te waarborgen.

Door de vergrijzing, maar ook door de massale komst van migranten, is er in de samenleving een nieuwe samenhang nodig, aldus Dittrich. Ook de milieuproblemen vragen om een andere aanpak. De overheid moet meer sturen op de lange termijn en de burgers meer verantwoordelijkheid geven. Op die manier kan ze het vertrouwen in de politiek herstellen.

Heilige huisjes

D66 blijft wat Dittrich betreft een partij die streeft naar vernieuwing. "Er zijn nog zoveel dogma's te doorbreken en heilige huisjes omver te trappen." Ook wil D66 'geen getuigenispolitiek bedrijven'. "We willen niet aan de zijlijn staan, maar verantwoordelijkheid nemen. Dus willen we in beginsel regeren, als de kiezer en het regeerprogramma het tenminste toelaten."

Kroonjuwelen

Volgens Dittrich "kan onze agenda soms het beste worden gerealiseerd met links, en soms met rechts." Tijdens een persconferentie noemde hij het natuur- en milieubeleid als voorbeeld van een punt dat beter met links gestalte kan krijgen. Veel mensen denken bij D66 vooral aan "kroonjuwelen", zoals gekozen burgemeester en referendum. "Dat is aan onszelf te wijten," aldus Dittrich.

Inmiddels lijken volgens hem de grote politieke partijen ervan overtuigd dat het democratisch bestel beter moet functioneren. Bestuurlijke vernieuwing blijft wel "een belangrijk punt" voor D66.

Het stuk van Dittrich zal de komende maanden in de partij worden bediscussieerd. Waarnemend partijvoorzitter Hoekema zal daartoe zaterdag tijdens een congres in Nijkerk voorstellen doen. In november zal de partij tijdens een congres in Delft het definitieve stuk vaststellen.