NIJMEGEN - Mannen die een deel van de zorg- en opvoedtaken op hun schouders nemen, zorgen tevens voor een tevreden huwelijk. Zowel mannen als vrouwen zijn positiever over hun relatie naarmate de man meer zorgt en meer vrouwelijke kenmerken vertoont.

Dat blijkt uit een langjarig onderzoek van de Vlaamse sociologe A. Van den Troost, waarop zij volgende week aan de Radboud Universiteit in Nijmegen promoveert. Van den Troost vergeleek de gegevens van ruim duizend getrouwde mannen en vrouwen uit de babyboomgeneratie met elkaar. Op het moment van de eerste ondervraging in 1990 hadden alle paren kinderen tussen de 9 en 16 jaar.